Nix ima dom

Iz novega doma

Mešanec v 1. letu starosti, ne socializiran, zelo zelo boječ. Majhne rasti.