Brodi ima dom

Uživam na snegu.

Hvaležen za vsako minuto pozornosti, ki mu jo namenimo.